Menu Sluiten

EHBO nodig?

Hulpverlening bij evenementen

Veel vergunningen en verzekeringen verplichten de aanwezigheid van hulpverleners bij evenementen. Bij elk (sport)evenement waarbij het risico op blessure of verwonding reëel aanwezig is, dienen altijd minimaal twee EHBO’ers aanwezig te zijn. Als u zo’n evenement of sportwedstrijd organiseert, hebt u dus gediplomeerde hulpverleners nodig. In dat geval zorgen dan niet alleen voor de hulpverleners, maar ook voor de nodige verbandmiddelen en eventueel een AED.

Wij bieden hulpverlening voor evenementen aan. Onder het tabblad ‘Inschrijven’ vindt u het inschrijfformulier dat u kunt inleveren bij het secretariaat.
Wij onderschrijven de Veldnorm Evenementenzorg en de hierin vastgestelde zorgniveaus (zie Algemene Voorwaarden hieronder). In de Veldnorm staan de randvoorwaarden voor goede evenementenzorg omschreven, dat wil zeggen: bevoegd- en bekwaamheden van zorgprofessionals en eerstehulpverleners zijn vastgelegd om zo de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste manier te kunnen nastreven, als iemand hulp behoeft.
Onze hulpverlening bestaat uitsluitend uit zogeheten Basis Eerste Hulp.

EHBO-vereniging Nuenen c.a. werkt uitsluitend met vrijwilligers, wat betekent dat onze hulpverleners niet betaald krijgen. De vergoeding die wij in rekening brengen wordt o.a. gebruikt voor scholing en onderhoud van het materiaal. Meer informatie over onze tarieven vindt u onder het tabblad ‘Prijzen evenementen’.

Wilt u rekening houden met de aanvraagtermijn van acht weken voor aanvang van het evenement, vanwege onze planning? Mochten wij de bemanning niet rond krijgen dan krijgt u bijtijds bericht en krijgt u uw betaalde bedrag terug. Zie onderstaande algemene voorwaarden.


Algemene voorwaarden

1. Aanvragen worden uitsluitend schriftelijk in behandeling genomen. Daartoe kunt u op deze website het formulier downloaden of opvragen bij het secretariaat. De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de aanvangsdatum van het evenement bij ons binnen zijn. Dit omdat we geschikte EHBO’ers moeten zoeken. Aanvragen die niet voldoen aan de 8-wekengrens, worden niet in behandeling genomen.

2. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een factuur. Tijdens de betalingstermijn gaan we alvast voor u aan de slag, maar ontvangst van het verschuldigde bedrag maakt uw aanvraag pas definitief.

3. Mocht het zo zijn dat we geen vrijwilligers kunnen vinden, ontvangt u minimaal 3 weken van te voren daarover bericht. Natuurlijk vindt dan restitutie plaats van het verschuldigde bedrag.

4. De organisatie van het evenement dient te zorgen voor een overdekte, droge en rookvrije plaats met tenminste 2 stoelen, voorzien van voldoende verlichting en eventueel een ruimte waar de EHBO’ers de potentiële slachtoffers met de nodige privacy kunnen behandelen.

5. De organisatie van het evenement dient te zorgen voor de bewegwijzering (EHBO) naar de plaats waar de EHBO’ers zich bevinden, dan wel voor voldoende bekendheid bij de eigen organisatie (portiers, officials, barpersoneel) en eventuele communicatiemiddelen voor de EHBO’ers.

6. De EHBO-post dient ingericht te worden op een centrale plaats nabij beschikbare toiletten en stromend water en bij lage temperaturen dient de ruimte verwarmd te worden. De EHBO-post moet bereikbaar zijn voor een ambulance

7. Onze EHBO’ers zijn vrijwilligers, zij krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden tijdens het evenement. Van de organisatie van het evenement wordt daarom goed gastheerschap verwacht, d.w.z. dat de organisatie er o.a. voor zorgt dat de EHBO’ers in redelijke mate worden voorzien van eten en drinken tijdens de uren dat ze dienst hebben (geen alcohol!).

8. Bij evenementen die niet gratis toegankelijk zijn, dient de organisatie van het evenement ervoor te zorgen dat de EHBO’ers vrije toegang hebben.

9. Indien er onverhoopt veel verbandmiddelen moeten worden gebruikt, worden deze in rekening gebracht.

10. De voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn van toepassing. Wij behandelen de aan ons verstrekte gegevens zo discreet mogelijk (zie Privacybeleid).

11. Wij onderschrijven de Veldnorm Evenementenzorg en houden ons aan de richtlijnen en bevoegdheden die daarin staan omschreven. Conform deze standaard verzorgen wij uitsluitend Basis Eerste Hulp bij evenementen.Welke handelingen wij mogen uitvoeren, vindt u terug in bijlage 8.1.
Wij bieden de Veldnorm Evenementenzorg aan ter inzage, afkomstig van de gelijknamige projectgroep voor deze norm. Voor uitleg over de zorgniveaus raden wij u hoofdstuk 4.1 aan. (bekijk Veldnorm Evenementenzorg versie 1.0).