Menu Sluiten

Privacybeleid

EHBO-vereniging Nuenen c.a. hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van haar leden, certificaathouders en cursisten. Wij houden ons aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kort betekent dit dat:

  • we de aan ons verstrekte gegevens zo discreet mogelijk behandelen;
  • we open willen zijn over hoe wij omgaan met deze gegevens;
  • in ons privacyreglement wordt beschreven op welke wijze we
  • persoonsgegevens verwerken, beheren en bewaren;
  • in ons verwerkingsregister terug te vinden is welk bestuurslid specifieke gegevens verwerkt en beheert;
  • het verwerken van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel het gebruik van gegevens die noodzakelijk zijn voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
  • uw persoonsgegevens niet verspreid worden aan derden, m.u.v. hetgene dat op de website en in de informatieboekjes van de vereniging te raadplegen is (met toestemming van de personen);
  • wanneer een hulpverlener namens de vereniging assisteert bij een evenement, er met de organisatie een afspraak wordt gemaakt over het verstrekken van de persoonsgegevens. In principe worden persoonsgegevens uitsluitend voor noodzakelijke correspondentie verstrekt aan de organisatie van het evenement.

Hieronder vindt u het privacyreglement en verwerkingsregister van de vereniging. De bestanden zijn ter inzage door ze te downloaden.

Privacyreglement

Hierin is opgenomen hoe de vereniging omgaat met de persoonsgegevens van haar leden, certificaathouders en cursisten.

Bestand downloaden

Verwerkingsregister

Hierin wordt beschreven welke gegevens door welke bestuursleden worden verwerkt en beheerd.

Bestand downloaden