Menu Sluiten

Nieuws voor leden

Het laatste nieuws

Algemene ledenvergadering 2024: afscheid van voorzitter Hans Doffegnies

Op 27 maart 2024 werd er weer een algemene ledenvergadering gehouden. Deze werd afgesloten met de bestuursverkiezing. Coördinatoren Lena en Leo blijven hun vertrouwde functies uitoefenen. Voorzitter Hans legde zijn functie neer: door een verandering in zijn werksituatie is hij helaas niet meer in staat om de vereniging te ondersteunen. Hij is 5 jaar lang voorzitter geweest en heeft zich o.a. ingezet om de werving te verbeteren. We zullen hem missen!
Namens het bestuur reikte Yvonne een welverdiend blijk van dank uit. Hans richtte zich bevlogen tot de vergadering: naast een dankwoord bepleitte hij dat de vereniging een nieuwe voorzitter nodig heeft. Een vacature is nogmaals uitgedeeld aan de aanwezigen, om te verspreiden in ieders eigen netwerk. We hopen een nieuwe bestuurder te vinden! Belangstellenden mogen zich altijd melden bij bestuursleden en/of het secretariaat.


ClubSupport 2023

Dit jaar hebben we € 425,- mogen ontvangen voor onze deelname aan Rabo ClubSupport.
Zoals altijd kunnen we dit geld gebruiken om materiaal en lessen te verzorgen. En wie weet helpt het ons ook een beetje bij werving. Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft! En natuurlijk ook onze dank aan de Rabobank voor de steun jaar in jaar uit.

Nieuwe leden en jubilarissen geven een feestelijk tintje aan de ALV van 2023

Woensdag 29 maart 2023 vond er weer een algemene ledenvergadering plaats, in onze oude, nog steeds vertrouwde locatie De Koppelaar. Dit keer werd het vergaderen gecombineerd met de diploma-uitreiking aan de deelnemers van onze cursus Eerstehulpverlener, die medio februari succesvol het examen voltooiden.
Als opening van de avond reikten voorzitter Hans en instructeur Yvonne namens de vereniging de diploma’s uit, gepaard met felicitaties en een bloemetje. We heten Anouk Arts, Carin Bors en Mari Poldervaart van harte welkom als nieuwe leden! Nou ja, nieuw is niet voor iedereen het goede woord: Anouk is al jaren jeugdlid bij ons en nam dit seizoen deel aan de cursus. Met succes dus.

Anouk Arts (voorheen jeugdlid), Carin Bors en Mari Poldervaart nemen hun diploma’s in ontvangst

En aan het slot van de vergadering werden twee ereleden tot hun verrassing gehuldigd. Jan Donkers en Jan van der Horst zijn beiden maar liefst 50 jaar lid! Ze werden nu in het zonnetje gezet, met felicitaties en een bos bloemen om het te vieren.

Jan Donkers en Jan van der Horst:
Samen 100 jaar lid!

Gift van Stichting Oud-Prinsen

In het weekend van 4-6 november 2022 heeft de Stichting Oud-Prinsen in Nuenen wederom een gala en feestmiddag georganiseerd. Onze hulpverleners assisteerden op dit evenement. Van oudsher wordt op het Gala des Princes geld ingezameld voor lokale goede doelen. Op de feestmiddag voor mensen die een verzetje kunnen gebruiken – denk aan ouderen, mensen met een beperking en minder bedeelden – maakt de organisatie diverse Nuenense goede doelen blij met een donatie.
Dit jaar was onze vereniging een van deze goede doelen. We hebben maar liefst 500 euro ontvangen!
Wij danken de Stichting Oud-Prinsen en alle gulle gevers hartelijk voor deze geweldige steun!

ClubSupport 2022

Dit jaar hebben we € 430,03 mogen ontvangen voor onze deelname aan Rabo ClubSupport.
Zoals altijd kunnen we dit geld gebruiken om materiaal en lessen te verzorgen. Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft! En natuurlijk ook onze dank aan de Rabobank voor de steun jaar in jaar uit.

ClubSupport 2021

Afgelopen week ontvingen wij het prachtige bericht dat wij € 669,91 mogen ontvangen voor onze deelname aan Rabo ClubSupport.
Van dit geld kunnen we extra materialen kopen die we nodig hebben in verband met Covid-19. Denk daarbij aan bescherming voor onze leden tijdens hulpverlening en beschermingsmaterialen tijdens de (herhalings)lessen van onze leden, certificaathouders en nieuwe cursisten.
Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft! En natuurlijk ook onze dank aan de Rabobank voor deze geweldige actie.

Algemene ledenvergadering 20 oktober 2021: Patrick Swinkels 25 jaar lid!

Vanwege COVID-19 heeft er in 2020 geen ledenvergadering plaatsgevonden. Op deze avond zijn twee verenigingsjaren besproken. In 2020 was Patrick Swinkels 25 jaar lid. Hij kreeg alsnog een attentie overhandigd van het bestuur, vertegenwoordigd door Yvonne Dankers.

ClubSupport 2020

Afgelopen week ontvingen wij het prachtige bericht dat wij € 578,52 mogen ontvangen voor onze deelname aan Rabo ClubSupport.
Van dit geld kunnen we extra materialen kopen die we nodig hebben in verband met Covid19. Denk daarbij aan bescherming voor onze leden tijdens hulpverlening en beschermingsmaterialen tijdends de (herhalings)lessen van onze leden, certificaathouders en nieuwe cursisten.
Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft! En natuurlijk ook onze dank aan de Rabobank voor deze geweldige actie.

ClubSupport 2019

We nemen ieder jaar deel aan de ondersteunende actie van de Rabobank, die de nieuwe naam Rabo ClubSupport heeft gekregen. Namens onze vereniging nam de penningmeester dit jaar €501,01 in ontvangst. Iedereen die zijn stem heeft uitgebracht, bedankt voor dit prachtige bedrag!

Clubkascampagne 2018

Ook dit jaar hebben we weer een steuntje in de rug gekregen door deelname aan de Clubkascampagne van de Rabobank.Namens onze vereniging nam penningmeester Jan Donkers maar liefst €466,- in ontvangst. Iedereen die zijn/haar stem heeft uitgebracht, hartelijk dank!